Sala w Emaus

Wynajem dużej sali w Emaus

Istnieje możliwość wynajmu dużej sali „Emaus” w niektóre dni tygodnia i weekendów np. na spotkania kulturalne, polonijne, informacyjne, etc.  Dla zainteresowanych – informacja w kancelarii.