Najważniejsze informacje dotyczące I Komunii św.

przy Polskim Kościele w Wiedniu w roku katechetycznym 2019/2020