Najważniejsze informacje dotyczące I Komunii św.

przy Polskim Kościele w Wiedniu w roku katechetycznym 2022/2023