Ogłoszenia na niedzielę

III Niedziela Wielkanocna, 18 kwietnia 2021

  1. Zwracamy się po raz kolejny do wszystkich z gorącym apelem o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa wynikających z rozporządzeń związanych z ciągle trwająca pandemią: noszenie maski, zachowanie odległości, przyjmowanie Komunii św. na rękę. Te i inne rozporządzenia austriackich władz państwowych i kościelnych są dla nas wiążące.
  2. Kurs przedmałżeński rozpocznie się 10 maja, w poniedziałek. Pierwsze spotkanie w kościele o godz. 19:00.
  3. Prasa katolicka, książki są do nabycia w kiosku Emaus. W GN i Niedzieli, kilka bardzo ciekawych artykułów.
  4. W minionym tygodniu wspominaliśmy 81 rocznicę mordu katyńskiego. W Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku i innych miejscach kaźni, z rozkazu komunistów radzieckich, zostało zamordowanych ponad 20 tysięcy oficerów polskich. Kilkadziesiąt tysięcy ich rodzin zostało deportowanych w głąb Rosji. Wielu z nich juz nigdy nie wróciło do Ojczyzny. Pamiętajmy o nich, także w naszych modlitwach.

Życzenia Biskupa Wiesława Lechowicza z okazji Świąt Wielkanocnych

Przystań – wspólnota młodzieży studiującej