Ogłoszenia na niedzielę

V Niedziela Wielkiego Postu, 29 marca 2020

***

Drodzy Rodacy, Bracia i Siostry, mieszkańcy Wiednia i okolic!

W tym trudnym dla nas wszystkim czasie przesyłamy Wam pozdrowienia i zapewniamy o modlitwie zanoszonej do Boga i Matki Najświętszej, Jasnogórskiej i Nieustającej Pomocy. Wspólnie prosimy miłosiernego Boga o łaskę powstrzymania tej nieznośnej epidemii, która dotknęła cały świat. Wspólnota modlitewna jest, zwłaszcza teraz, bardzo potrzebna. Oddanie się Bogu i Matce Bożej uchroni nas od beznadziei i depresji.

Trzy razy dziennie zbieramy się w naszym kościele na wspólne modlitwy, a także dwa razy dziennie (8:00 i 19:00) odprawiamy Msze święte i błagamy Pana Boga o łaskę zdrowia dla was wszystkich i o odsuniecie epidemii.

  1. W związku z podjętymi decyzjami przez kompetentne władze państwowe i kościelne, dotyczącymi zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa, prosimy o wykazanie się poczuciem odpowiedzialności za siebie jak i drugiego człowieka, oraz o ich przestrzeganie. Być może musimy przygotować się na dalsze ograniczenia. Zgodnie z zaleceniami w naszym kościele aż do odwołania:
    – Msza św. będzie sprawowana przez kapłanów o godz. 8:00 rano i 19:00, bez udziału wiernych. Wszystkie intencje przyjęte na dany dzień są odprawiane. Dotyczy to także Mszy św. w przyszłe niedziele (każdy jest objęty dyspensą jeśli chodzi o udział w niedzielnej Eucharystii).
    – Kościół jest otwarty do indywidualnej modlitwy w godz. od 8:00 – 12:00 i 16:00 – 19:00.
    – Zachęcamy do udziału w Mszy św. przez środki masowego przekazu: telewizję, radio i Internet. Wykaz niektórych transmisji Mszy św. w języku polskim umieszczony jest na stronach internetowych. Jest ich wiele. Ojciec św. Franciszek codziennie o 8:00 rano; z Łagiewnik o godz. 7:00; z kościoła św. Krzyża przez radio o 9:00; TVP Polonia o 13:00. Są Msze św. z Jasnej Góry i innych ośrodków na świecie. Prosimy także o śledzenie wiadomości i ogłoszeń na oficjalnych stronach internetowych: rządu, archidiecezji i naszego kościoła.
  2. Każdy z nas znalazł się w niecodziennej sytuacji i stajemy się świadkami nowych wyzwań, dlatego prosimy przede wszystkim o indywidualną modlitwę jak i postanowienia o charakterze pokutnym, abyśmy dzięki Bożemu Miłosierdziu mogli przejść przez te trudne chwile.

***

Drodzy Rodacy! Drodzy Parafianie!

Serdeczne pozdrowienie ślemy z naszego kościoła i domu zakonnego na Rennwegu.

Ponieważ w dalszym ciągu nie możemy spotykać się wspólnie na Mszy św. i korzystać z sakramentu pokuty, zachęcamy do korzystania z modlitwy: żalu za grzechy. W tych warunkach,w jakich się znajdujemy, nie z własnej woli, podjęte są szczególne środki ostrożności. Dlatego zachęcamy korzystania z tej formy przebłagania za nasze grzechy, oraz do tzw. komunii duchowej. Przy najbliższej zaś okazji, kiedy już kościoły będą szeroko otwarte, zapraszamy do korzystania pełną garścią z tego stołu, który zastawił nam Pan Jezus, stołu, świętych Sakramentów!

Poniżej tekst doskonałego żalu za grzechy, przy czym ważne jest nasze wewnętrzne nastawienie i nasz wewnętrzny żal za popełnione winy.

***

Drodzy Rodacy!

Codziennie w naszym kościele odprawiamy Msze św o 8:00 i 19:00. Prosimy w miarę możności łączcie się duchowo z nami i módlmy się o
powstrzymanie  groźnego dla nas i całego świata, wirusa. Mamy nadzieje, że wkrótce będziemy mogli modlić się razem, bez przeszkód.

W internecie można znaleźć kilka Mszy św. transmitowanych, codziennie, z Polski, m.in. z Jasnej Góry.

Pamiętamy o Was w modlitwie, zwłaszcza o  chorych i starszych.

Kościół nasz jest otwarty na modlitwę, codziennie w godz. 9:00 – 12:00  i 16:00 – 19:00.

Nikomu nie odmówimy spowiedzi, jeśli to konieczne.

Nie zapominajmy o tym, że w trosce o nasze zdrowie i życie, obowiązują nas wszystkich zarządzenia władz tutejszego miasta i tutejszej
archidiecezji , którym powinniśmy się podporządkować.

Z pamięcią w modlitwie,
Duszpasterze z Rennwegu

***

Drodzy Opaci, Przełożeni Generalni i Przełożeni Prowincjalni!

Drodzy Proboszczowie i Rektorzy kościoła!

Aby ograniczyć pandemię koronawirusa, kanclerz federalny zaprosił w czwartek przywódców Kościołów i wspólnot religijnych.
Ze strony Kościoła katolickiego uczestniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Austrii, kardynał Krzysztof Schönborn.
Przedstawiciele rządu przedstawili aktualny stan wysiłków powstrzymania wirusa korona. Podjęto środki zaradcze uzgodnione z przedstawicielami Kościołów i innych wspólnot religijnych.

W związku z ogłoszoną pandemią arcybiskup Wiednia zarządza dla swojej diecezji:

• Wszelkiego rodzaju spotkania (w zamkniętych pomieszczeniach i na zewnątrz) stanowią wysokie ryzyko przenoszenia się wirusa i muszą zostać anulowane aż do odwołania.
Wszystkie Msze św. i nabożeństwa od poniedziałku 16 marca 2020 r. odbywają się bez fizycznej obecności wiernych.
Kościół jednak nie przestaje modlić się i celebrować Eucharystię. Kapłani są wezwani do dalszego celebrowania Eucharystii za wspólnoty, świat i powstrzymanie pandemii.
Wierni są proszeni do udziału w Eucharystii, za pośrednictwem mediów (radio,telewizja, transmisja internetowa,…) w swoich domach.
• Wszystkie zaplanowane uroczystości (chrzciny, wesela itp.) muszą zostać przełożone na inne terminy.
• Pogrzeby powinny odbywać się w najmniejszej liczbie żałobników i tylko przy grobie lub poza kościołem. Msze św. lub inne uroczystości liturgiczne podczas pogrzebu należy przełożyć na późniejszy termin.
• Inne spotkania jak lekcje religii, przygotowanie do sakramentów, grupy biblijne, grupy modlitewne, rekolekcje, itp. muszą zostać odwołane.
• Kościoły powinny być otwarte na osobistą modlitwę w ciągu dnia.

Instrukcje te są obowiązkowe, wierni mają zostać zapoznani z nimi w najbliższą niedzielę.

Archidiecezja Wiedeńska