Ogłoszenia na XXVII Niedzielę 4.10.2015

   • Emaus gastronomiczne i kiosk Emaus zapraszają do odwiedzin.
   • Rozpoczeła sie już regularna katecheza i spotkania grup w Emaus. Szczegołowy plan katechezy i spotkań wywieszony jest w Emaus oraz widnieje na naszej homepage.
   • Uprzejmie informujemy, ze obok już działających: Poradni Rodzinnej i Poradni Psychologicznej od wtorku 22.09.15.rozpoczęła działalnośc przy naszym kościele także Poradnia Prawna. Pani mecenas Agata Wolińska służyc będzie poradą w każdy wtorek od godz. 18:00-19:00 w małej salce w Emaus. Mile widziany uprzedni kontakt telefoniczny pod nr 06644236332. Numery tel. do wszystkich poradni sa wywieszone w Emaus.
   • Polskojęzyczne spotkania grup AA odbywają się: grupa “Emaus”- w każdą niedzielę w naszym Emaus o godz. 19.30 (I niedziela miesiąca: spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych); w każdy piątek o godz. 19.30 : grupa “Margareten”, parafia Naumargareten, 12.Bezirk. Spotkania te są otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
   • Młodzież zainteresowaną spotkaniem z Ojcem św. w ramach Swiatowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku  prosimy o nawiązanie kontaktu z właściwym duszpasterzem: młodzież oazowa, ministranci, lektorzy i Rycerstwo – ks. Leszek ; młodzież studiująca i pracująca – ks. Maciej. Nieprzekraczalny termin zgłoszeń: 11.10.15.
   • Rozpoczął sie miesiąc rożańcowy październik. Codzienny rożaniec (od pon.-sob.), na prośbę osob starszych, wzorem ubiegłego roku o godz. 18.30. Prosimy zwracać uwage na nieliczne wyjątki, ktore sa zamieszczane w grafiku w gablocie i na homepage.
   • Od 01.10.15. godziny kancelaryjne: poniedziałek + czwartek 15.00-18.30. Jutro, w poniedziałek 05.10.15. kancelaria będzie nieczynna.
   • Dorosłych kandydatow do bierzmowania prosimy o kontakt z ks. Maciejem do 11.10.15.
   • W związku z interwencjami podejmowanymi w zakrystii uprzejmie informujemy, ze wszelkiego typu działalnosc przed kosciołem we srody i niedziele: handel, ulotki w sprawie wycieczek, agitacja polityczna itp. nie maja z naszym duszpasterstwem nic wspolnego i są prowadzone przez osoby nam nieznane. Prośby kierowane do tych osob o zaprzestanie tej działalnosci w drzwiach kościoła i nie nagabywanie osob wychodzących ze mszy nie odnoszą zadnego skutku, a jedynym efektem kierowanych prośb jest agresywne i często ordynarne zachowanie tych osob.

Kalendarz

  • Niedziela Papieska 11.10.15. – zbiorka na “Dzieło Nowego Tysiąclecia” (stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin – żywy pomnik JP II)
  • wtorek 13.10.15. godz. 19.30 – procesja fatimska okolicznymi ulicami
  • sobota 17.10.15. godz. 19.00 – koncert papieski choru “Gaudete”
  • niedziela misyjna 18.10.15. – kolekta na misje
  • poniedziałek 19.10.15. godz. 19.30 – spotkanie z rodzicami dzieci I-Komunijnych 2016
  • niedziela 01.11.15. – Wszystkich Świętych – msza i procesja do grobow polskich zołnierzy – Zentralfriedhof , godz.12.30.
  • sobota 14.11.15. godz. 19.00 – uroczysta msza za Ojczyzne z okazji Swieta Panstwowego 11.XI. oraz wieczornica patriotyczna/Emaus