Poradnie przy Polskim Kościele


Prawna

Tel: 0 664 42 36 332

Psychologiczna
Tel: 0 650 94 29 623

Rodzinna
Tel: 0 660 13 02 793

Grupa AA
Tel: 0 660 69 87 765  (dla Anonimowych Alkoholików)
Tel: 0 660 13 41 30 58  (dla kobiet)

Grupa Al-Anon: wspólnota rodzin osób uzależnionych 
Tel: 0 667 62 73 89 00