Odnowienie Przymierza Braci Zmartwychwstania , grudzień 2017