Uroczystość przyjęcia do służby ministranckiej kandydatów i młodszych ministrantów, 26 listopada 2017